Procesy biznesowe,
BPMN

+48 602 282 304
info@mpb.com.pl

Szkolenie BPMN

Od wielu lat prowadzę szkolenia z BPMN, oraz warsztaty z modelowania procesów w BPMN. Współpracuję z wieloma ośrodkami szkoleniowymi, realizującymi szkolenia dla biznesu. Moje szkolenie stanowi doskonałe źródło wiedzy niezbędnej do uzyskania Poskiego Certyfikatu BPMN wystawianego przez PAN.

Analiza procesów biznesowych

Moje doświadczenia z BPMN nie ograniczają się tylko do prowadzenia szkoleń z BPMN i warsztatów BPMN. Aktywnie prowadzę projekty w zakresie identyfikacji, mapowania i modelowania procesów biznesowych w BPMN.

Optymalizacja procesów i biznesu

Na podstawie przeprowadzonej analizy biznesowej i procesowej przygotowuję wraz z członkami zespołu projektowego wskazówki w zakresie optymalizacji i pomiaru procesów biznesowych w organizacji.

Coaching BPMN

Polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia dla pracowników i kierowników projektów w zakresie prowadzenia projektów modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN oraz pomocy w realizacji prac analitycznych dotyczących identyfikacji, mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w notacji BPMN.

Projekty szkoleniowe

Zestawienie wybranych projektów szkoleniowych

O mnie

Krótka informcja na temat Roberta Kozłowskiego - właściciela MPB Infoservice

Projekty analityczne

Zestawienie wybranych projektów analitycznych

Referencje

Pan Robert Kozłowski w ciągu ostatnich 3 lat był trenerem na 10 szkoleniach z modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN dla klientów MGX Infoservice. Szkolenia odbyły się zgodnie z materiałami szkoleniowymi opracowanymi przez MGX Infoservice przy współudziale p. Roberta Kozłowskiego Wśród przeszkolonych są osoby z administracji publicznej i urzędów, konsultanci firm doradczych i wdrożeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych. Szkolenia zostały odebrane przez zamawiających a uczestnicy wysoko oceniali poziom merytoryczny i doświadczenie prowadzącego.

Piotr Biernacki
Właściciel MGX

Współpracuję z: